Polityka prywatności dla AudioFitness App

Data wejścia w życie: 04.01.2021 r.

MediTECH Electronic GmbH ("my", "nas" lub "nasz") prowadzi stronę internetową oraz aplikację mobilną Audio Fitness ("Usługa").

Niniejsza strona informuje o naszych zasadach dotyczących gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania danych osobowych podczas korzystania z Usługi oraz o możliwościach wyboru związanych z tymi danymi.

Używamy Twoich danych do świadczenia i ulepszania Usługi. Korzystając z Usługi, użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie informacji zgodnie z niniejszą polityką. O ile nie zdefiniowano inaczej w niniejszej Polityce Prywatności, terminy użyte w niniejszej Polityce Prywatności mają takie samo znaczenie jak w naszych Warunkach.

Definicje

Dane osobowe

Dane osobowe oznaczają dane dotyczące żyjącej osoby fizycznej, którą można zidentyfikować na podstawie tych danych (lub na podstawie tych i innych informacji będących w posiadaniu firmy Moneybookers lub mogących wejść w jej posiadanie).

Dane użytkowe

Dane Użytkowe to dane zbierane automatycznie, generowane podczas korzystania z Usługi lub z samej infrastruktury Usługi (np. czas trwania wizyty na stronie).

Cookies

Cookies to niewielkie porcje danych przechowywane na urządzeniu Użytkownika.

Administrator danych

Administrator danych oznacza osobę, która (samodzielnie, wspólnie lub we współdziałaniu z innymi osobami) określa cele i sposób, w jaki dane osobowe są lub mają być przetwarzane.  Dla celów niniejszej Polityki Prywatności, jesteśmy Administratorem Danych.

Przetwarzający dane (lub dostawcy usług)

Przetwarzający dane (lub Usługodawca) oznacza osobę (niebędącą pracownikiem Administratora Danych), która przetwarza dane w imieniu Administratora Danych.  Possiamo utilizzare i servizi di vari fornitori di servizi per trattare i suoi dati in modo più efficace. W celu bardziej efektywnego przetwarzania Państwa danych możemy korzystać z usług różnych dostawców usług.

Podmiot danych

Podmiot danych to każda żyjąca osoba fizyczna, której dotyczą dane osobowe.

Użytkownik

Użytkownik to osoba fizyczna korzystająca z naszego Serwisu. Użytkownik odpowiada Podmiotowi Danych, który jest podmiotem Danych Osobowych.

Gromadzenie i wykorzystywanie informacji

Zbieramy kilka różnych rodzajów informacji w różnych celach, aby zapewnić i ulepszyć nasze usługi dla Ciebie.

Rodzaje gromadzonych danych

Dane osobowe

Podczas korzystania z Usługi możemy poprosić użytkownika o podanie pewnych informacji umożliwiających identyfikację, które mogą zostać wykorzystane do skontaktowania się z użytkownikiem lub do jego identyfikacji ("Dane osobowe"). Dane osobowe mogą obejmować, ale nie ograniczają się do:

 • Adres e-mail

 • Imię i nazwisko

 • Numer telefonu

 • Adres, państwo, województwo, kod pocztowy, miasto

 • Pliki cookie i dane użytkowe

Firma może wykorzystywać dane osobowe użytkowników do wysyłania im biuletynów, materiałów marketingowych lub promocyjnych oraz innych informacji, które mogą być dla nich interesujące. Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania jakiejkolwiek lub wszystkich tego  rodzaju informacji od firmy, kontaktując się z nią..

Dane użytkowe

Możemy również gromadzić informacje przesyłane przez przeglądarkę użytkownika podczas odwiedzania naszego Serwisu lub uzyskiwania dostępu do Serwisu za pośrednictwem urządzenia mobilnego ("Dane użytkowe").

Dane Użytkowe mogą zawierać takie informacje, jak adres protokołu internetowego komputera (np. adres IP), typ przeglądarki, wersja przeglądarki, odwiedzane strony Serwisu, godzina i data wizyty, czas spędzony na tych stronach, unikalne identyfikatory urządzeń i inne dane diagnostyczne.

Gdy użytkownik korzysta z Usługi za pośrednictwem urządzenia mobilnego, Dane użytkowania mogą zawierać takie informacje, jak typ urządzenia mobilnego, z którego korzysta, unikalny identyfikator urządzenia mobilnego, adres IP urządzenia mobilnego, system operacyjny urządzenia mobilnego, typ przeglądarki internetowej, z której korzysta użytkownik, unikalne identyfikatory urządzenia i inne dane diagnostyczne.

Dane dotyczące lokalizacji               

Możemy wykorzystywać i przechowywać informacje o lokalizacji użytkownika, jeśli użytkownik wyrazi na to zgodę ("Dane o lokalizacji "ť). Używamy tych danych w celu zapewnienia funkcji naszej Usługi, aby poprawić i dostosować naszą usługę. 

Użytkownik może w każdej chwili włączyć lub wyłączyć usługi lokalizacji podczas korzystania z naszej Usługi, korzystając z ustawień swojego urządzenia.

Dane dotyczące śledzenia i plików cookie

Używamy plików cookie i podobnych technologii śledzenia, aby śledzić aktywność w naszej usłudze i przechowywać pewne informacje.

Cookies to pliki zawierające niewielką ilość danych, które mogą zawierać anonimowy, unikalny identyfikator. Pliki cookie są wysyłane do przeglądarki użytkownika z witryny internetowej i przechowywane na urządzeniu użytkownika. Technologie śledzenia wykorzystywane są również sygnalizatory, znaczniki i skrypty do zbierania i śledzenia informacji oraz do ulepszania i analizowania naszej Usługi.

Użytkownik może poinstruować swoją przeglądarkę, aby odrzucała wszystkie pliki cookie lub informowała, kiedy plik cookie jest wysyłany. Jednakże, jeśli nie akceptujesz plików cookie, możesz nie być w stanie korzystać z niektórych części naszego Serwisu.

Przykłady plików cookie, których używamy:

 • Pliki cookie sesji. Pliki cookie sesji służą nam do obsługi Serwisu.

 • Pliki cookie preferencji. Używamy plików cookie preferencji do zapamiętywania  preferencji i różnych ustawień użytkownika.

 • Cookies bezpieczeństwa. Używamy zabezpieczających plików cookie w celach  bezpieczeństwa.

Wykorzystanie danych

MediTECH Electronic GmbH wykorzystuje zebrane dane do różnych celów:

 • Aby zapewnić i utrzymać naszą usługę

 • Aby powiadomić Cię o zmianach w naszej usłudze

 • Aby umożliwić Ci uczestnictwo w interaktywnych funkcjach naszego Serwisu, jeśli się na to  zdecydujesz

 • Aby zapewnić obsługę klienta

 • Do zbierania analiz lub wartościowych informacji, abyśmy mogli ulepszyć naszą usługę

 • Aby monitorować korzystanie z naszych usług

 • Wykrywanie, zapobieganie i rozwiązywanie problemów technicznych

 • Aby dostarczyć Ci wiadomości, oferty specjalne i ogólne informacje o innych towarach,  usługach i wydarzeniach, które oferujemy, a które są podobne do tych, które ju zakupiłeś lub o które pytałeś, chyba że zrezygnowałeś z otrzymywania takich informacji

Przechowywanie danych

MediTECH Electronic GmbH będzie przechowywać Państwa Dane osobowe tylko tak długo, jak będzie to konieczne do celów określonych w niniejszej Polityce prywatności. Będziemy przechowywać i wykorzystywać Państwa Dane Osobowe w zakresie niezbędnym do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych (na przykład, jeśli jesteśmy zobowiązani do zachowania Państwa danych w celu przestrzegania obowiązującego prawa), rozstrzygania sporów oraz egzekwowania naszych umów prawnych i zasad.

MediTECH Electronic GmbH będzie również przechowywać Dane użytkowe dla wewnętrznych celów analitycznych. Dane Użytkowe są zazwyczaj przechowywane przez krótszy okres czasu, z wyjątkiem sytuacji, gdy dane te są wykorzystywane do wzmocnienia bezpieczeństwa lub poprawy funkcjonalności naszej Usługi, lub gdy jesteśmy prawnie zobowiązani do przechowywania tych danych przez dłuższy okres czasu.

Przekazywanie danych

Informacje o użytkowniku, w tym Dane osobowe, mogą być przekazywane i przechowywane na komputerach znajdujących się poza stanem, prowincją, krajem lub inną jurysdykcją rządową, gdzie przepisy dotyczące ochrony danych mogą różnić się od przepisów obowiązujących w jurysdykcji użytkownika.

Jeśli użytkownik znajduje się poza terytorium Niemiec i zdecyduje się na przekazanie nam informacji, należy pamiętać, że dane, w tym Dane osobowe, są przekazywane do Niemiec i tam przetwarzane.

Twoja zgoda na niniejszą Politykę Prywatności, a następnie przesłanie takich informacji oznacza Twoją zgodę na taki transfer.

MediTECH Electronic GmbH podejmie wszelkie uzasadnione kroki, aby zapewnić, że Twoje dane są traktowane w sposób bezpieczny i zgodny z niniejszą Polityką Prywatności i żadne przeniesienie Twoich danych osobowych nie będzie miało miejsca do organizacji lub kraju, w którym nie ma odpowiednich środków kontroli bezpieczeństwa Twoich danych i innych informacji osobowych.

Ujawnianie danych

Transakcja handlowa

Jeśli MediTECH Electronic GmbH jest zaangażowany w fuzję, przejęcie lub sprzedaż aktywów, Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane. Powiadomimy Cię o tym, zanim Twoje dane osobowe zostaną przeniesione i będą podlegać innej polityce prywatności.

Ujawnianie informacji w celu egzekwowania prawa

W pewnych okolicznościach MediTECH Electronic GmbH może być zobowiązany do ujawnienia danych osobowych użytkownika, jeżeli jest to wymagane przez prawo lub w odpowiedzi na uzasadnione żądania organów publicznych (np. sądu lub agencji rządowej).

Wymogi prawne

MediTECH Electronic GmbH może ujawnić dane osobowe użytkownika w dobrej wierze, że takie działanie jest konieczne, aby:

 • Aby spełnić obowiązek prawny

 • Aby chronić i bronić praw lub własności MediTECH Electronic GmbH

 • Aby zapobiec lub zbadać ewentualne niewłaściwe postępowanie w związku z Usługą

 • W celu ochrony bezpieczeństwa osobistego użytkowników Serwisu lub społeczeństwa

 • W celu ochrony przed odpowiedzialnością prawną

Bezpieczeństwo danych

Bezpieczeństwo Twoich danych jest dla nas ważne, ale pamiętaj, że żadna metoda transmisji przez Internet ani żadna metoda elektronicznego przechowywania danych nie jest w 100% bezpieczna. Chociaż staramy się stosować komercyjnie akceptowalne środki ochrony danych osobowych, nie możemy zagwarantować ich całkowitego bezpieczeństwa.

Sygnały "Do Not Track"

Nie obsługujemy funkcji Do Not Track ("DNT"). Do Not Track to preferencje, które można ustawić w przeglądarce internetowej, aby poinformować strony internetowe, że nie chcesz być śledzony.

Możesz włączyć lub wyłączyć funkcję Do Not Track, odwiedzając stronę Preferencje lub Ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Twoje prawa

MediTECH Electronic GmbH dąży do podjęcia uzasadnionych kroków w celu umożliwienia Państwu poprawienia, zmiany, usunięcia lub ograniczenia wykorzystania Państwa Danych Osobowych.

Kiedy tylko jest to możliwe, możesz aktualizować swoje dane osobowe bezpośrednio w sekcji ustawień swojego konta. Jeśli nie jesteś w stanie zmienić swoich danych osobowych, skontaktuj się z nami, aby dokonać wymaganych zmian.

Jeśli chcesz zostać poinformowany, jakie dane osobowe przechowujemy na Twój temat i jeśli chcesz je usunąć z naszych systemów, skontaktuj się z nami.

W pewnych okolicznościach masz prawo:

 • Aby uzyskać dostęp i otrzymać kopię danych osobowych, które przechowujemy na Twój  temat.

 • Sprostowania wszelkich przechowywanych danych osobowych, które są niedokładne

 • Aby zażądać usunięcia danych osobowych przechowywanych na temat użytkownika

Masz prawo do przenoszenia danych w odniesieniu do informacji, które przekazałeś MediTECH Electronic GmbH. Możesz poprosić o kopię swoich Danych Osobowych w powszechnie używanym formacie elektronicznym, abyś mógł nimi zarządzać i przenosić je.

Należy pamiętać, że przed udzieleniem odpowiedzi na takie zapytania możemy poprosić o zweryfikowanie tożsamości użytkownika.

Usługodawcy

Możemy zatrudniać firmy i osoby trzecie w celu ułatwienia korzystania z naszej Usługi ("Dostawcy Usług"), świadczenia Usługi w naszym imieniu, wykonywania usług związanych z Usługą lub pomagania nam w analizowaniu sposobu korzystania z naszej Usługi.

Te strony trzecie mają dostęp do danych osobowych użytkownika wyłącznie w celu wykonywania tych zadań w imieniu firmy Moneybookers i są zobowiązane do nieujawniania ani niewykorzystywania ich w żadnym innym celu.

Płatności

W ramach Usługi możemy oferować płatne produkty i/lub usługi. W takim przypadku korzystamy z usług stron trzecich w zakresie przetwarzania płatności (np. procesorów płatności).

Nie przechowujemy ani nie gromadzimy danych Twojej karty płatniczej. Informacje te są przekazywane bezpośrednio naszym zewnętrznym podmiotom przetwarzającym płatności, których wykorzystanie danych osobowych jest regulowane przez ich Politykę Prywatności. Te podmioty przetwarzające płatności stosują się do standardów określonych przez PCI-DSS, zarządzanych przez Radę Standardów Bezpieczeństwa PCI, która jest wspólnym wysiłkiem takich marek jak Visa, Mastercard, American Express i Discover. Wymagania PCI-DSS pomagają zapewnić bezpieczną obsługę informacji o płatnościach. 

Procesory płatności, z którymi współpracujemy to:

Płatności Apple Store w aplikacji

Z ich polityką prywatności można zapoznać się na stronie  https://www.apple.com/legal/privacy/en-ww/

Płatności w aplikacji Google Play

Polityka prywatności jest dostępna na stronie https://www.google.com/policies/privacy/

PayPal lub Braintree

Z ich polityką prywatności można zapoznać się na stronie https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/privacy-full.

Linki do innych stron

Nasza Usługa może zawierać linki do innych stron, które nie są przez nas obsługiwane. Jeśli klikniesz na link strony trzeciej, zostaniesz przekierowany na jej stronę. Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności każdej odwiedzanej strony. 

Nie mamy kontroli i nie ponosimy odpowiedzialności za treść, politykę prywatności lub praktyki stosowane przez strony trzecie lub usługi.

Prywatność dzieci

Nasz Serwis nie jest skierowany do osób poniżej 18 roku życia ("Dzieci"). Nie gromadzimy świadomie informacji umożliwiających identyfikację osób poniżej 18 roku życia. Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem i wiesz, że Twoje dziecko dostarczyło nam dane osobowe, skontaktuj się z nami. Jeśli dowiemy się, że zebraliśmy dane osobowe od dzieci bez weryfikacji zgody rodziców, podejmiemy kroki w celu usunięcia tych informacji z naszych serwerów.

Zmiany w niniejszej Polityce Prywatności

Możemy od czasu do czasu aktualizować naszą Politykę Prywatności. Powiadomimy Cię o wszelkich zmianach, publikując nową Politykę Prywatności na tej stronie. 

Powiadomimy Cię za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub widocznego powiadomienia w naszym serwisie, zanim zmiana wejdzie w życie i zaktualizujemy "datę wejścia w życie" w górnej części niniejszej Polityki Prywatności.

Zaleca się okresowe przeglądanie niniejszej Polityki Prywatności w celu zapoznania się z wszelkimi zmianami. Zmiany w niniejszej Polityce Prywatności obowiązują od momentu opublikowania ich na tej stronie.

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki Prywatności, skontaktuj się z nami:

Pocztą elektroniczną: service@meditech.de